Contractul de Servicii nr. R1540/27.05.2020 -”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire

 

 

 

 

                                                                               În 27.05.2020 s-a semnat Contractul de Servicii nr. R1540/27.05.2020 -”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor

                                                                            de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii  de apă și apă uzată din județul Caraș – Severin/Regiunea Vest,

                                                                           în perioada 2014-2020”în valoare de 21.524.228,17 lei (fara TVA) pentru o perioada de 41 luni cu Asocierea S.C. TADECO CONSULTING S.R.L

                                                                                              . – S.C. RESOURSING ENVIRONMENTAL CONSULTING S.R.L. – S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L.

                                                                              Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

                                                                             

                                                                                                         Persoana de contact: Gheorghe Filipescu – Director General – S.C. AQUACARAS S.A.      

                                                                                                                            Tel: 0255/212458; Fax: 0255/214420;  e-mail: office@aquacaras.ro