Decizia Consiliului de Administratie nr.1 din 18.01.2019