Decizii Consiliul de Administratie nr. 2-8 din 22.01.2019