Decizii Consiliul de Administratie nr. 9 -10 din 29.01.2019