“Fazarea Proiectului Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş Severin”
- Cod SMIS 2014+ 105956

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Termen de finalizare: 28 februarie 2022

Perioada de implementare a Proiectului, conform Actului additional nr. 01 la Contractul de Finantare nr. 128/02.10.2017 pentru proiectul

 

“Fazarea Proiectului Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş Severin”, este de 98 luni, respectiv intre data de  03.01.2014 si data de 28.02.2022.

 

Prin Cererea de fazare – aprobata de catre Autoritatea de Management POS Mediu – s-a solicitat fazarea proiectului “Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras Severin” in doua etape de finantare: Faza I- finantata prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013 si faza II  finantata prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM)2014 – 2020.

 

Valoarea totala eligibila a Proiectului este de 328.962.085,93 lei din  care 262.113.700,42 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, suma de 40.087.977,71 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional, 20.593.026,58 reprezintă valoarea cofinanţării asigurată de Aquacaras, 6.167.381,22 lei de la Unitatile Administrativ Teritoriale.

 

Prin implementarea proiectului se doreste indeplinirea urmatoarelor obiective,negociate şi prevăzute în capitolul 22 din Tratatul de aderare:

 

Conformarea cu Directiva 91/271/EEC, privind apele uzate, după cum urmează:

 • la 31 decembrie 2015, conformarea cu al 5-lea articol, paragraful 2 , al Directivei, care prevede ca ,,statele membre se vor asigura că apele uzate orăşeneşti care sunt deversate în zonele sensibile vor fi supuse unui proces de epurare mai complex’’
 • Extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate la 80 % până la 31 decembrie 2015
 • Extinderea staţiilor de epurare ape uzate la 77 % până la 31 decembrie 2015

Conformarea cu Directiva UE 98/83/EC asupra calitatii apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia nationala prin Legea 458/2002 asupra calitatii apei potabile, amendata prin legea 311/2004;

 

Proiectul are ca obiectiv reabilitarea si extinderea infrastructurii existente de apa si canalizare în judeţul Caraş Severin în vederea îndeplinirii obiectivelor Axei Prioritare 1.

 

Obiectivul general al proiectului este acela de a oferi o strategie locala pentru dezvoltarea sectorului de apa si canalizare cu scopul de a atinge tintele negociate de Romania in cadrul de aderare si post-aderare.

 

Proiectul va oferii Beneficiarului următoarele avantaje:

 • Imbunatatirea calitatii apei potabile si protejarea sanatatii publice;
 • Protectia mediului, in general, si a calitatii apei raurilor si a celor subterane, in special prin descarcarea efluentilor tratati din statiile de tratare a apelor uzate;
 • Maximizarea numarului de locuitori conectati la sistemul de apa potabila;
 • Cresterea gradului de colectare a apelor uzate;
 • Imbunatatirea standardelor serviciilor si cresterea operationalitatii sistemului de apa si canalizare ;
 • Optimizarea retelei de distributie a apei si sistemului de colectare si tratare a apei uzate
 • Optimizarea costurilor de operare
 • Cresterea capacitatii operatorului local

 

Sumar proiect

 

Contractul de lucrări nr. 1 : Construirea si reabilitarea surselor de apa si a statiilor de tratare a apei in Resita, Bocsa, Anina si Oravita cuprinde:

– Sursa de apa si Staţia de Tratare Resita (reabilitarea sursei de apă de suprafaţă – 7 buc; reabilitarea staţiei de clorinare – 1 buc)

– Sursa de apa si Staţia de Tratare  Bocsa ( reabilitare aducţiune apă brută şi reabilitarea staţiei de tratare apă)

– Sursa de apa si Staţia de Tratare  Anina (staţie nouă de tratare apă )

– Sursa de apa si Staţia de Tratare Oravita ( reabilitare aducţiune apă brută şi reabilitare surse de apă de suprafaţă)

 

Contractul de lucrări nr. 2 : Construirea si reabilitarea surselor de apa si a statiilor de tratare a apei in Otelu Rosu, Moldova Noua, Caransebes si Baile Herculane Obiectivele contractului sunt :

– Sursa de apa si  Staţia de Tratare Otelu Rosu (Foraje noi, Conducte noi de aductiune apa bruta, Statie noua clorinare)

– Sursa de apa si  Staţia de Tratare Moldova Noua (Reabilitare aductiune apa bruta, Reabilitare foraje, Statie noua clorinare)

– Sursa de apa si  Staţia de Tratare Caransebes (Reabilitare statie de tratare apa)

– Sursa de apa si  Staţia de Tratare Baile Herculane (Rezervor reabilitat, Staţie de pompare reabilitată , Reabilitare statie de tratare apa )

 

Contractul de lucrări nr. 3 : Constructia si reabilitarea statiilor de epurare in Resita, Bocsa, Anina si Oravita. Obiectivele contractului sunt :

– Statie de epurare  Resita (Statie de epurare reabilitata )

– Statie de epurare  Bocsa (Statie noua de epurare )

– Statie de epurare  Anina (Statie noua de epurare  )

– Statie de epurare  Oravita (Statie noua de epurare )

 

Contractul de lucrări nr. 4 : Constructia si reabilitarea statiilor de epurare in Otelu Rosu, Moldova Noua, Baile Herculane . Obiectivele contractului sunt:

– Statie de epurare  Otelu Rosu (Statie noua de epurare )

– Statie de epurare  Moldova Noua (Statie noua de epurare )

– Statie de epurare  Baile Herculane (Statie de epurare reabilitată)

 

Contractul de lucrări nr. 5: Construirea si reabilitarea staţiei de epurare în Caransebeş” (reabilitarea staţiei de epurare)

 

Contractul de lucrări nr. 6: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si de canalizare in Resita are următoarele obiective:

 • Reabilitare conducte de aductiune apă – 6,265 km
 • Conducte noi de aductiune apa Resita – 1,936 km
 • Rezervor reabilitat – 5 buc.
 • Rezervor nou – 2 buc.
 • Staţie de pompare reabilitată – 1 buc.
 • Staţie nouă de pompare apa – 6 buc.
 • Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă – 14,914 km.
 • Extindere reţea distribuţie apă potabilă – 16,065 km.
 • Extindere reţea de canalizare – 46,392 km.
 • Reabilitare reţea de canalizare – 1,183 km.
 • Staţie noua de pompare apa uzata – 9 buc
 • SCADA – 2 buc

 

Contractul de lucrări nr. 7: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si de canalizare in Caransebes si Baile Herculane, are următoarele obiective:

 • Rezervor nou Caransebes – 1 buc
 • Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă Caransebes – 6,091 km.
 • Extindere reţea distribuţie apă potabilă Caransebes – 6,892 km.
 • Extindere reţea de canalizare Caransebes – 20,168 km.
 • Reabilitare reţea de canalizare Caransebes – 12,101 km.
 • Staţie nouă de pompare apa uzata Caransebes – 4 buc.
 • Rezervor reabilitat Baile Herculane
 • Staţie de pompare reabilitată Baile Herculane
 • Staţie nouă de pompare apa Baile Herculane – 1 buc.
 • Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă Baile Herculane – 2,771 km.
 • Extindere reţea distribuţie apă potabilă Baile Herculane – 0,353 km.
 • Reabilitare reţea de canalizare Baile Herculane – 0,660 km.
 • SCADA Baile Herculane – 2 buc.
 • SCADA Caransebes – 2 buc.

 

Contractul de lucrări nr. 8: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si de canalizare in Bocsa,  are următoarele obiective :

 • Reabilitare aductiune apa bruta
 • Reabilitare conducte de transfer apa – 2 km.
 • Rezervor nou – 1 buc.
 • Staţie nouă de pompare apa – 2 buc.
 • Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă – 0,582 km.
 • Extindere reţea distribuţie apă potabilă – 18,527 km.
 • Extindere reţea de canalizare – 47,208 km.
 • Reabilitare reţea de canalizare – 0,831 km.
 • Staţie nouă de pompare apa uzata – 8 buc.
 • SCADA – 2 buc.

 

Contractul de lucrări nr. 9: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si de canalizare in Moldova Noua, are următoarele obiective :

 • Reabilitare aductiune apa bruta
 • Conducte noi de transfer apa – 7,035 km.
 • Rezervor reabilitat – 6 buc.
 • Staţie nouă de pompare apa – 2 buc.
 • Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă – 15,074 km.
 • Extindere reţea distribuţie apă potabilă – 5,615 km.
 • Extindere reţea de canalizare – 13,201 km.
 • Reabilitare reţea de canalizare – 12,002 km.
 • Staţie nouă de pompare apa uzata – 2 buc
 • SCADA – 2 buc.
 •  

Contractul de lucrări nr. 10: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si de canalizare in Oravita are următoarele obiective :

 • Reabilitare aductiune apa bruta
 • Reabilitare conducte de transfer apa – 0,844 km.
 • Rezervor reabilitat – 2 buc.
 • Staţie nouă de pompare apa – 4 buc.
 • Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă – 6,245 km.
 • Extindere reţea distribuţie apă potabilă – 2,734 km.
 • Extindere reţea de canalizare – 21,669 km.
 • Reabilitare reţea de canalizare – 0,402 km
 • Staţie nouă de pompare apa uzata – 11 buc.
 • SCADA – 2 buc.

 

Contractul de lucrări nr. 11: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si de canalizare  in Otelu Rosu are următoarele obiective :

 • Conducte noi de aductiune apa bruta
 • Conducte noi de transfer apa – 2,101 km.
 • Rezervor reabilitat – 1 buc.
 • Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă – 15,902 km.
 • Extindere reţea distribuţie apă potabilă – 5,069 km.
 • Extindere reţea de canalizare – 22,172 km.
 • Reabilitare reţea de canalizare – 7,348 km.
 • Staţie nouă de pompare apa uzata – 5 buc.
 • SCADA – 2 buc

 

Contractul de lucrări nr. 12: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si de canalizare in Anina are următoarele obiective :

– Conducte noi de transfer apa – 8,426 km.

– Rezervor reabilitat – 5 buc.

– Rezervor nou – 1 buc.

– Staţie nouă de pompare apa – 3 buc.

– Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă – 7,430 km.

– Extindere reţea distribuţie apă potabilă – 4,132 km.

– Extindere reţea de canalizare – 26,657 km.

– Reabilitare reţea de canalizare – 2,011 km.

– Staţie nouă de pompare apa uzata – 8 buc.

– SCADA – 2 buc.

 

“Fazarea Proiectului Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş Severin”- Cod SMIS 2014+ 105956

 

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

“Pentru informatii detaliate despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro “

“Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”