Aquacaras

 

  După 8 ani de încercări, la începutul verii, S.C.Aquacaraș S.A., a accesat 

                                 Proiectul cofinanțat din Fondul de Coeziune prin  Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020,

        prin demararea Contractului de Servicii:

                ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a                 infrastructurii  de apă și apă uzată din județul Caraș – Severin/Regiunea Vest.”

 

                      Ordinul de incepere a fost dat la  09.06.2020

                 Obiectivele au fost:  elaborarea si verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, rectificarea studiilor hidrogeologice, geotehnice,          topografice, expertizelor tehnice, calitatea apei potabile, studiilor de infiltratii, studiilor de tratabilitate, studiilor privind balanta apei.

                                   În data de 16.08.2020, ne-a fost transmisă versiunea preliminară a studiului de fezabilitate .

                  Ținem să transmitem, pe această cale, mulțumirile noastre, UAT-urilor ce au colaborat strâns cu noi , pentru stabilirea obiectivelor și pentru operativitatea cu care am pus la dispoziția Consultantului, toate datele și documentele necesare elaborării Studiului.

       Împreună cu Primăria Oravița, cu concursul și implicarea directă a d-nului Primar-Dumitru Ursu, am stabilit prioritățile și am fixat obiectivele ce vor fi scoase la licitație pentru atribuirea lucrărilor:

     

Conducte de transport - Oravita

Conducta de transport apa in Brosteni

m

1669

Conducta de transport apa in Rachitova

m

1487

Conducta de transport apa in Ciclova Montana

m

1005

Retele de distributie - Oravita

Reabilitare retea de distributie in Oravita, inclusiv hidranti si bransamente

m

1784

Extindere retea de distributie in Oravita, inclusiv hidranti si bransamente

m

7980

Retea de distributie propusa in Brosteni, inclusiv hidranti si bransamente

m

7697

Retea de distributie propusa in Rachitova, inclusiv hidranti si bransamente

m

5621

Extindere retea de distributie Ciclova Montana, incluiv hidranti si branasamente

m

3414

Retele canalizare - Oravita

Extindere retea de canalizare menajera in Oravita, inclusiv racorduri

m

7652

Reabilitare retea de canalizare menajera in Oravita, inclusiv racorduri

7819

Rezervoare - Oravita

Extindere capacitate rezervor colectare izvoarele Simion          1, 2, 3, Ciclova Montana

mc

150

Statii de clorinare - Oravita

Statie de clorinare pentru rezervorul nou de 150 mc

buc

1

Statie de clorinare noua la GA Oravita

buc

1

 

                  Odată depășită această etapă, urmează scoaterea efectivă a lucrărilor la licitație.

             Pasul ce se va face, luna viitoare, este elaborarea documentațiilor de atribuire pentru Obiectivele

                                Brădișorul de Jos și Agadici: rețele de apă și canalizare.

 

   9JCG

  Începând cu ultima săptămână a lunii August, s-a luat măsura de-a se urmării calitatea apei furnizate în Caransebeș din rețeaua de distribuție, direct de la utilizatorul final.

 

 

              Pe lângă prelevările zilnice de probe de apă brută, din Sursa Zervești și de la ieșirea din Uzina de Apă, măsurăm, suplimentar, parametrii calitativi ai apei din rețelele de distribuție ale orașului:

 

 

  1. Punctul de Recoltare-Gară
  2. Punctul de Recoltare-Aleea Narciselor
  3. Punctul de Recoltare-Str.Cazărmii
  4. Punctul de Recoltare-Pizzeria Roberto(Pipirig)
  5. Punctul de Recoltare-Rompertol(Balta Sărată)

 

             Buletin analize din data de 30.08.2020                             -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 31.08.2020(dimineața)          -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 31.08.2020(seara)                 -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 01.09.2020                             -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 02.09.2020                             -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 03.09.2020                             -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 04.09.2020                              -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 06.09.2020                              -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 07.09.2020                              -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 08.09.2020(dimi)                    -val. parametrii în limite normale

            Buletin analize din data de 08.09.2020(seara)                  -val. parametrii în limite normale

          Buletin analize din data de 09.09.2020(dimi)                    -val. parametrii în limite normale-(cu excepția probei 2094,                                                                                                                        recoltată de la Frizeria de pe str. Libertății:

                                                                                                                    Turbiditatea-6,62(față de val.standard max. 5)                                                                                                                                        

          Buletin analize din data de 10.09.2020(dimi-ora 8.00)      -val. parametrii în limite normale

        Buletin analize din data de 10.09.2020(seara)                   -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 11.09.2020                              -val. parametrii în limite normale

          Buletin analize din data de 12.09.2020                              -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 13.09.2020                                   -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 14.09.2020(dimi)                    -val. parametrii în limite normale

           Buletin analize din data de 14.09.2020(seara)                  -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 15.09.2020(dimi)                    -val. parametrii în limite normale

           Buletin analize din data de 15.09.2020(seara)                  -val. parametrii în limite normale

         Buletin analize din data de 16.09.2020(dimi)                    -val. parametrii în limite normale

 

NOTĂ: 

    Recoltăm din locații diferite...dimineața și repetăm după-amiază sau seara, prelevarea de analize.

Subcategorii