Informare privind calitatea apei la Sucursala Caransebeș

 

INFORMARE

privind calitatea apei la Sucursala Caransebeș

 

 SC AQUACARAȘ SA anunță cetățenii din Municipiul Caransebeș, că datorită unor defecțiuni tehnice apărute la instalația de tratare a apei,

nu se poate asigura conformareapentru parametrii ”culoare” și ”turbiditate”conform cerințelor Legii 458/2002, forma consolidată în 2017.

Menționăm că apa furnizată este dezinfectată și nu reprezintă un risc pentru populație.

Operatorul va reveni cu informații și va anunța public imediat ce apa furnizată se va încadra în totalitate în parametrii de potabilitate

Conducerea

SC AQUACARAS S.A.

Footer