Laboratorul Central acreditat RENAR

 

Laboratorul Central al SC Aquacaraş SA – acreditat RENAR


Asociaţia de Acreditare din România – RENAR – a acordat Laboratorului Central al SC Aquacaraş SA Certificatul de Acreditare nr. LI 1028 prin care atestă că acesta îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI17025: 2018 şi că este competent să efectueze Încercări pentru apă brută/apă tratată şi apă uzată/apă epurată. Respectarea cerinţelor Standardului SR EN ISO/CEI17025: 2018 a impus îndeplinirea mai multor condiţii legate de dotările tehnice şi de calitate a serviciilor prestate.
Acreditarea înseamnă o recunoaştere oficială a competenţei şi a menţinerii acesteia pe durata valabilităţii acreditării. Este practic dovada credibilităţii rezultatelor emise pentru Încercările efectuate în Laboratorul Central al SC Aquacaraş SA.

Acreditarea RENAR este garanţia calităţii!

Compartimentul Analize Apă Uzată/Apă Epurată este acreditat pentru următoarele tipuri de Încercări : Determinarea conţinutului de cloruri, a consumului chimic de oxigen, a conţinutului de amoniu, de azotiţi, de azotaţi, de fier şi de fosfor.

Compartimentul Analize Apă brută/Apă Tratată este acreditat pentru următoarele tipuri de Încercări : Determinarea indicelui de permanganat, a sumei de calciu şi magneziu, a conţinutului de cloruri, de amoniac, de nitriţi, de azotaţi, de fier, de aluminiu, de dioxid de clor, de clor rezidual, număr de colonii la 22 C şi la 37 C, număr de bacterii coliforme totale şi Escherichia coli, bacterii coliforme termotolerante, a enterococilor intestinali şi a Clostridium perfringens.
Asociaţia de Acreditare din România, având acronimul RENAR, este o organizaţie neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic şi funcţionează în coordonarea şi sub supravegherea Ministerului Economiei.

Conducerea
SC Aquacaraş SA