Secțiunile de drumuri județene unde AquaCaraș SA prestează servicii de deszăpezire

Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție și numărul de baze de deszăpezire
a)    Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție    
Denumire drum Limite sectoare – poziție kilometrică Limite sectoare – Localități Lungime (Km) Nivel de intervenție
DJ  583   0+000 –  6 +400 DN 58A – Scăiuș – Limita jud.Timiș 6,4 N.1.4
DJ  582 A   0+000 – 12+000 Reșița ( DJ 582) – Tîrnova     12 N.1.3
DJ  572   0+000 – 33+100 Comorâște – Forotic – Brezon – Surducu Mare – Dodiu – Tirol – Fizeș – Berzovia     33,1 N.1.3
DJ  572 33+100 – 55+700 Berzovia – Vermeș – limit.Jud Timiș 22,6 N.1.2
DJ  587   0+000 –   6+000 Păltiniș ( DN 58)  – Rugi     6 N.1.3
10+000 – 40+200 Delinești – Apadia – Brebu – Zorlențu Mare – Dezești – Fârliug – Valea Mare – Duleu ( DJ 585 )    30,2 N.1.3
DJ  608 B 23+000 – 28+000 Zorlencior – Zorlențu Mare     5 N.1.3
TOTAL  ZONĂ   115,3  
Din care NIVEL   II     22,6  
Din care NIVEL  III     86,3  
Din care NIVEL  IV       6,4  
b)    Numărul de baze de deszăpezire    
Pentru  ZONA 3 – Reșița s-a prevăzut un număr de : 1 bază deszăpezire + 1 punct de sprijin

 

Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție și numărul de baze de deszăpezire
b)    Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție    
Denumire drum Limite sectoare – poziție kilometrică Limite sectoare – Localități Lungime (Km) Nivel de intervenție
DJ  608 A   1+600 – 24+400 Caransebeș ( DN 6)–Zervești–Turnu Ruieni-Borlova 22,8 N.1.3
DJ  608 B   0+000 – 18+000 C – tin Daicoviciu – Copăcele – Ohaba Mîtnic     18,0 N.1.3
DJ  608 C   6+000 – 21+000 Slatina Timiș – Vîrciorova 15,0 N.1.3
DJ  680 A   0+000 – 18+800 Sacu(DN 6 km 474+525) – Tincova – Peștera – Maciova – Ciuta – Obreja (DN68) 18,8 N.1.3
DJ  683   0+000 – 22+000 Zăvoi – Măru – Poiana Mărului     22 N.1.3
DJ  684 44+200 – 59+200 Rusca Montană – Voislova     15 N.1.3
TOTAL  ZONĂ   111,6  
Din care NIVEL  III    111,6  
c)    Numărul de baze de deszăpezire    
Pentru  ZONA 5 – CARANSEBEȘ  s-a prevăzut un număr de : 1 bază deszăpezire + 1 punct de sprijin

 

Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție și numărul de baze de deszăpezire
c)    Lista cu descrierea sectoarelor de drumuri județene ce fac obiectul prestației, pe nivele de intervenție    
Denumire drum Limite sectoare – poziție kilometrică Limite sectoare – Localități Lungime (Km) Nivel de intervenție
DJ  583   0+000 – 10+100 Ezeriș(DN 58A) – Bocșa (DN 58B) 7,857 N.1.4
DJ  585   0+000 – 13+000 Doclin – Bocșa  10,214 N.1.3
DJ  585 13+000 – 36+200 Ramna – Duleu ( DJ 585 ) 18.228 N.1.4
DJ  586   0+000 – 18+000 Bocșa – DJ 581  ( Ocna de Fier ) 14,143 N.1.3
DJ  586 A   0+000 –  9+000 DJ  586 – Dognecea     7,071 N.1.3
DJ  586 A  9+000 – 23+000 Dognecea – DJ 581  ( Secășeni ) 11,000 N.1.4
TOTAL  ZONĂ 87,200 68,513 N.1.3+N.1.4
Din care NIVEL  III 40,000 31,428 N.1.3
Din care NIVEL  IV 47,200 37,085 N.1.4
d)    Numărul de baze de deszăpezire    
Pentru  ZONA 2 – Bocșa s-a prevăzut un număr de : 1 bază deszăpezire