Semnare contract CS-CL-03

 

AZI,18.02.2020, la sediul S.C.Aquacaraș S.A.

a fost semnat contractul

CS-CL-03 – CONSTRUCȚIA ȘI REABILITAREA STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN REȘIȚA, BOCȘA, ANINA ȘI ORAVIȚA-terminare lucrări.

Antreprenor:

               Asocierea S.C. GAVELLA COM S.R.L.-S.C.TERRA MED S.R.L.-  S.C.NETENERG SERVICES S.R.L.

Valoarea inițială contract: 33.007.340,47 Lei.

Progres fizic la ora actuală:70,2 %

Val.contract actual: 12.484.272,60  Lei                                                                                          

Termen de execuție:  12 luni.( de la data emiterii Ordinului Administrativ privind Începerea  Lucrărilor)