Semnare Contract de Finanțare

 

 

 În 22.05.2020 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 318 – ”Sprijin pentru pregătirea aplicației

                                                 de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare

                                                 a infrastructurii  de apă și apă uzată din județul Caraș – Severin/Regiunea Vest,

                                                 în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+ 137002, în valoare totala de 26.686.172,45 lei,

                                                 cu Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru

Programul   Operațional Infrastructura Mare.

                                                Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

 

 

                                                            Persoana de contact: Gheorghe Filipescu – Director General – S.C. AQUACARAS S.A.     

                                                                         Tel: 0255/212458; Fax: 0255/214420;  e-mail: office@aquacaras.ro