Anunț angajare INGINER PROIECTANT INSTALATII IN CONSTRUCTII

 

 

A   N   U   N   Ț

 

AQUACARAS S.A.

cu sediul in RESITA  P-ta Republicii nr. 7

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/831/2004, C.U.I. 16868757

Telefon 0040-255-212458 / Fax : 0040-255-214421/ E-mail : office@aquacaras.ro

 

 

Recruteaza pentru angajare, prin interviu un candidat pentru ocuparea functiei de

INGINER PROIECTANT INSTALATII IN CONSTRUCTII

 la Compartimentul Proiectare-Patrimoniu AQUACARAS S.A.

 

 

            CERINTE DE PARTICIPARE

Pregatirea necesara postului de munca

De baza :

.- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniu

De specialitate : constituie un avantaj

.- instruiri cu standardele in vigoare

.- instruiri cu normativele de specialitate in vigoare

.- instruiri privind documentele calitatii

Experienta

.- minim 2 ani în domeniul specific de activitate

Condiţiile postului de muncă:

.- Program: 8 ore cu pauza de masă de 15 minute

.- disponibilitate de lucru cu program prelungit

.- Natura muncii: Activitate dinamica/statica

.- Deplasari: în teritoriu, pe raza de activitate a societăţii, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

.- Efort fizic : Moderat

Tematica de interviu

  1. Proiectarea retelelor de distributie a apei
  2. Proiectarea retelelor de canalizare menajera

Bibliografie

1.- Legea nr. 50/1991 republicata – privind autorizarea lucrarilor de constructii.

2.- Ordinul MTCT nr. 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991

3.- Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii

4.- Normativ NP 133-2013 privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

LISTA DOCUMENTELOR CARE TREBUIE PREZENTATE PERSONAL

.- cerere adresata conducerii societatii

.- C.V. (model Europass)

.- copia actului de identitate (original si copie)

.- diploma de studii si ale certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare profesionala si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari (original si copie)

.- carnetul de munca (copie şi original) sau adeverinta care atesta vechimea in munca si in specialitate.

Data limita de depunere a dosarului este  31.10.2018 ora 10 00, dată când va avea loc și interviul.

DIRECTOR GENERAL

NICOLAE MIU CIOBANU

Footer