Anunț depunere dosare pentru agrearea firmelor autorizate in domeniul proiectare/racord retele apa potabila si canalizare

A  N  U  N  T

 

AQUACARAS S.A.

cu sediul in RESITA  P-ta Republicii nr. 7

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/831/2004, C.U.I. 16868757

Telefon 0040-255-212458 / Fax : 0040-255-214421/ E-mail : office@aquacaras.ro 

 

 

            Pentru executarea lucrarilor de proiectare, respectiv de racordare la retelele de apa potabilă si/sau canalizare, retele aflate in gestiunea societatii, Aquacaras S.A. intentioneaza agrearea firmelor autorizate in domeniu pentru executarea acestor tipuri de lucrări.

In acest sens, firmele care doresc obţinerea agrementului pentru executarea acestor tipuri de lucrări, pot depune la sediul societatii dosarul cu urmatoarele documente:

.- cerere

.- certificatul unic de inregistrare din care sa rezulte ca au ca obiect de activitate aceste tipuri de lucrari

.- certificat de autorizare I.S.U. pentru proiectarea si/sau executarea de lucrari pe sistemul de hidranti stradali

.- raport privind experienta in domeniu, pentru aceste tipuri de lucrari

:- raport privind numarul personalului specializat pentru executarea acestor lucrari

.- raport privind dotarea cu utilajele specifice executării acestor lucrari.

Termen de depunere a dosarului 31.10.2018

DIRECTOR GENERAL

MIU-NICOLAE CIOBANU

Footer