Anunț Concurs/Interviu Angajare în data de 29.01.2024 ora 10:00

Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 16.01.2024

Decizia cu nr. 68/16.01.2024 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție: 

Sudor -Serviciul Rețele Apă- Reșița- 1 post

 Electrician/Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Oravița – 1 post

 Electrician/Electromecanic-Serviciul Stații de Epurare-Reșița -1 post

 Instalator-Serviciul Rețele Apă – Reșița– 1 post

 Instalator/Muncitor necalificat– Serviciul Rețele de Canal- Reșița- 3 posturi

 Instalator/Muncitor necalificat– Serviciul Rețele de Canal -Caransebeș-1 post

 Auditor intern-Compartiment Audit Intern- Reșița-1 post

 Muncitor necalificat (Deservent vidanje)-Serviciul Auto-Mecanizare-Reșița- 2 posturi

 Operator introducere, validare și prelucrare date-Compartiment SCADA, GIS, Dispecerat, IT- Reșița-1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul  Resurse Umane  începând cu data de 17.01.2024 -25.01.2024 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 26.01.2024 de la ora 08:00 până la ora 13:00 

Concursul va avea loc în data de 29.01.2024 ora 10:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon: 0730909254

                               CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA