Anunț Concurs/Interviu Angajare în data de 30.05.2024 ora 09:00

Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 22.05.2024

Decizia cu nr. 492 din 22.05.2024

 Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Electrician/Electromecanic – Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare – Oravița – 1 post

Instalator/Muncitor necalificat– Serviciul Rețele de Canal- Caransebeș- 1 post

Electrician-Compartiment Mentenanță-Mecano Energetic Reșița- 1 post

Auditor intern–Compartiment Audit Intern -2 posturi

Inginer/Subinginer-Responsabil Contract-Unitatea de Implementare Proiecte- 2 posturi

Funcționar economic-Compartiment Contracte, Facturare, Încasare, Urmărire Încasări Oravița- durată determinată de până la 1 an și 10 luni – 1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, la Compartimentul Resurse Umane  începând cu  

data de 23.05.2024 -28.05.2024 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 29.05.2024 de la ora 08:00 până la ora 13:00 

Concursul va avea loc în data de 30.05.2024 ora 09:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Compartimentul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon: 0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA