Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs/Interviu în data de 19.01.2023

Anunț Publicare Posturi Vacante  

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 06.01.2023

Decizia cu nr. 06/06.01.2023. 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție: 

Cititor  Contoare

-Compartiment  Citire –Telecitire Contoare Oravița- 1 post

 

Instalator:

-Serviciul Rețele de Apă –Caransebeș-1 post     

 

Mașinist la mașini pentru terasamente/Conducător auto

-Serviciul Auto Mecanizare-  Caransebeș-1 post

 

-Operator tratarea apei tehnologice/ Muncitor necalificat:

-Serviciul Tratarea apei și Stații pompare- Băile Herculane – 1 post

 

Instalator/Muncitor necalificat  :

-Serviciul Rețele de Canal –Caransebeș- 2 posturi

 

Instalator/Muncitor necalificat  :

-Serviciul Rețele de Canal –Anina- 1 post

 

Instalator:

-Compartiment Depistare Pierderi și Detecție Furturi CCTV- 1 post

 

Operator tratarea și epurarea apelor uzate/ Muncitor necalificat:

-Serviciul Stații de Epurare –Moldova Nouă – 1 post

 

-Electrician/ Electromecanic

-Serviciul Stații de Epurare –Reșița- 1 post

 

Inginer/ Responsabil Contract

-Unitatea de Implementare Proiecte Reșița- 2 posturi

  

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 09.01.2023 -17.01.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 18.01.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00

Concursul va avea loc în data de 19.01.2023  ora 10:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA