INVITATIE DE PARTICIPARE La procedura de negociere fără invitație prealabila la procedura concurențială de ofertare

În baza art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE a inițiat prin anunțul de participare nr. CN1051811 din 09.02.2023 procedura de atribuire licitație deschisă având ca obiect atribuirea contractului de lucrări Rest de executat – Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de […]

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de negociere fără invitație prealabila la procedura concurențială de ofertare

În baza art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE a inițiat prin anunțul de participare nr. CN1051811 din 09.02.2023 procedura de atribuire licitație deschisă având ca obiect atribuirea contractului de lucrări Rest de executat – Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de […]