Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs /Interviu în data de 02 Octombrie 2023

Anunț Publicare Posturi Vacante   Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 25.09.2023 Decizia cu nr. 1103/25.09.2023  Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor […]

Anunț Publicare Posturi Vacante- Concurs /Interviu în data de 20.09.2023

Anunț Publicare Posturi Vacante   Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 13.09.2023 Decizia cu nr. 1068/13.09.2023  Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor […]

Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs/Interviu în data de 10.08.2023

Anunț Publicare Posturi Vacante    Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 03.08.2023 Decizia cu nr. 964/03.08.2023 Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor […]

Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs /Interviu în data de 19.07.2023

Anunț Publicare Posturi Vacante   Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 11.07.2023 Decizia cu nr. 921/11.07.2023  Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor […]

 Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs/Interviu în data de 29.06.2023

 Anunț Publicare Posturi Vacante   Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 22.06.2023 Decizia cu nr. 895/22.06.2023  Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor […]

Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs/Interviu în data de 27.04.2023

  Anunț Publicare Posturi Vacante   Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de  21 .04.2023 Decizia cu nr.272/21.04.2023  Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a […]

INVITATIE DE PARTICIPARE La procedura de negociere fără invitație prealabila la procedura concurențială de ofertare

În baza art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE a inițiat prin anunțul de participare nr. CN1051811 din 09.02.2023 procedura de atribuire licitație deschisă având ca obiect atribuirea contractului de lucrări Rest de executat – Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de […]