Anunț Angajare-Interviu/Concurs -în data de 21.02.2023

             Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de  10.02.2023

Decizia cu nr.101/10.02.2023 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție: 

Cititor  Contoare

-Compartiment  Citire –Telecitire Contoare Oravița- 1 post

 

Mașinist la mașini pentru terasamente/Conducător auto

-Serviciul Auto Mecanizare-  Caransebeș-1 post

 

Operator tratarea apă tehnologică/ Muncitor necalificat:

-Serviciul Tratarea apei și Stații pompare- Reșița – 1 post

 

Operator tratare apă tehnologică/ Muncitor necalificat:

-ServiciulTratarea apei și Stații Pompare –Caransebeș – 1 post

 

-Metrolog verificator

-Serviciul Laboratoare–Laborator Mtetrologie- 1 post

 

Inginer/ Responsabil Contract

-Unitatea de Implementare Proiecte Reșița- 2 posturi  

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul

 Resurse Umane  începând cu data de 13.02.2023 -17.02.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 20.02.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00 

Concursul va avea loc în data de 21.02.2023  ora 10:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA