Anunț Publicare Posturi Vacante- Concurs /interviu în data de 14.07.2022

 Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 06.07.2022 

Decizia cu nr. 373 /06.07.2022.

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

  

Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat

-Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare Reșița- 1 post

 

Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat

-Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare Caransebeș- 1 post

 

Mașinist la mașini pentru terasamente

-Serviciul Auto-Mecanizare Caransebeș- 1 post

 

Electrician/Electromecanic

-Serviciul Stații de Epurare Reșița-1 post

 

Instalator

-Serviciul Rețele apă Reșița- 2 posturi

 

Electrician

-Serviciul Stații de Epurare Caransebeș-1 post

 

Instalator/Muncitor necalificat

-Serviciul Rețele Canal Oravița-1 post

 

Instalator/Muncitor necalificat

-Serviciul Rețele de Canal Băile-Herculane-1 post

 

-Șef coloană auto

-Serviciul Auto-Mecanizare Reșița-1 post

 

Lăcătuș-Mecanic

-Compartiment Mentenanță Mecano-Energetic Reșița-1 post

 

Cititor contoare

-Compartiment Citire-Telecitire Contoare Caransebeș-1 post

 

Proectant ing. Instalații/Proiectant ing.construcții

-Compartiment Patrimoniu Registratură-Arhivă Reșița-1 post

  

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 07.07.2022 -12.07.2022 între orele 08:00 -15:00 iar în data de 13.07.2022 între orele 08:00-13:00 

Concursul va avea loc în data de 14.07.2022  ora 10:00 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA