Anunț Publicare Posturi Vacante-Concurs/Interviu în data de 27.04.2023

  Anunț Publicare Posturi Vacante

 

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de  21 .04.2023

Decizia cu nr.272/21.04.2023 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 

-Cititor Contoare -Compartiment  Citire-Telecitire Contoare-Caransebeș- 1 post 

-Cititor Contoare -Compartiment  Citire-Telecitire Contoare-Oravița- 1 post

 -Funcționar administrativ-Compartiment Patrimoniu, Registratură-Arhivă-  Reșița-1 post

 -Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat  -Serviciul Tratarea apei și Stații pompare -Reșița- 1 post

-Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat  -Serviciul Tratarea apei și Stații pompare -Anina- 1 post

 -Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat  -Serviciul Tratarea apei și Stații pompare –Moldova-Nouă- 1 post

 – Electrician/Electromecanic-Serviciul Tratarea Apei și Stații pompare- Băile Herculane-1 post

 – Electrician/Electromecanic-Serviciul Tratarea Apei și Stații pompare- Oravița-1 post

 -Instalator-Serviciul Rețele de Apă-Reșița – 2 posturi

 -Electrician/Electromecanic-Serviciul Stații de Epurare-Reșița -1 post

 -Instalator/Muncitor necalificat-Serviciul Rețele de Canal-Reșița – 1 post

 -Instalator/Muncitor necalificat-Serviciul Rețele de Canal-Anina – 1 post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul

Resurse Umane  începând cu data de 21.04.2023 -25.04.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 26.04.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00

 

Concursul va avea loc în data de 27.04.2023  ora 10:00.

 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA