Anunț Publicare Posturi Vacante

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 15.02.2022

Decizia cu nr. 91 /15.02.2022.

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Specialist Relații Publice

-UIP (Unitatea de Implementare a Proiectelor)- 1 post

 

Conducător auto

-Serviciul Auto-Mecanizare- Bocșa- 1 post

 

 Consilier Cadastru

– Compartiment Patrimoniu, Registratură-Arhivă Reșița-1 post

 

Economist

-Birou Contractare,Facturare, Încasare, Urmărire Încasare –

-Suprastructură Reșița -1post

-Operatori contracte-Caransebeș-1post

 

Instalator/Lăcătuș

-Serviciu Laboratoare, Atelier Reparații Contoare-Reșița-1post

 

Instalator /Muncitor Necalificat

-Serviciul Rețele de Canal-Reșița-2 post

 

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 16.02.2022 -20.02.2022 între orele 09:00 -15:00 și în data de 21.02.2022 între orele 09:00-14:00

Concursul va avea loc în data de 22.02.2022  ora 10:00

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:0730909254

 

CONDUCEREA SC AQUACARAȘ SA